Zuster Adelberta verlaat Milheeze

Zuster Adelberta is de laatste non die nog in Milheeze woont, maar ook zij gaat nu terug naar het moederhuis.

Zuster Adelberta is de laatste non die nog in Milheeze woont, maar ook zij gaat nu terug naar het moederhuis.

 

Suster Adelberta magdan bijna 93 zijn, maardat wil niks zeggen. Zekantklost nog volop, zeskypet wekelijks methaar zus in Canada en ze zou maarwat graag weer naar de kerk gaan.il niks zeggen. Zekantklost nog volop, zeskypet wekelijks methaar zus in Canada en ze zou maarwat graag weer naar de kerk gaan.Alleen begint de gezondheid vande laatste non van Milheeze op tespelen. Daarom verhuist ze toch eenbeetje noodgedwongen naar hetmoederhuis in Tegelen, daar waarze zeventig jaar geleden toetrad totde zusters van Onze Lieve Vrouw.Wat pijn doet, is dat ze het dorpmoet verlaten waar ze in 1928 alsDina van de Wetering geboren is.Begin deze eeuw speelde hetook al, toen de andere zusters ver-trokken en zij als enige achter-bleef. ,,Ik had hier nog werk tedoen als koster in de kerk”, zegt ze.,,Ik zette alles klaar en ruimde open vond het toen te vroeg om te-rug te gaan naar het moederhuis.”Nu kan het niet anders: ,,Mijn ge-zondheid gaat achteruit en ik hebhulp nodig. Ik wil niet graag vananderen afhankelijk zijn.” Maria BoodschapIn april is het zover, eerder niet.,,Ik wil graag op 25 maart op MariaBoodschap mijn 93ste verjaardaghier in Milheeze vieren.” Ze isdruk met spulletjes inpakken inhaar appartement aan de Maria-laan. ,,Ik neem niet alles mee, want hoef ik daar niet meer.”

 

 

 

Alheeft ze in Limburg straks een ei-gen keuken. ,,Mijn computer gaatwel mee; ik zit elke week te skypenmet mijn zus in Canada.” Als 22-jarige vloog zuster Adel-berta ook uit, de andere kant op,richting Limburg en als bruid van

 

Nu moet ik wel terug

naar het moederhuis.

Mijn gezondheid gaatachteruit en ik hebhulp nodig


Christus. ,,Ik ging het eerste halfjaar als postulaat. Na een half jaarwerd ik opgeleid en gekleed als no-vice. Twee jaar later, in 1953, legdeik de gelofte af.” BejaardenverzorgsterEn daarna ging ze aan het werk alsbejaardenverzorgster in Wessem,Margraten en Helmond. OokRome hoort in dat rijtje thuis.Daar maakte ze acht jaar deel uitvan de Zusters van de Eeuwig Du-rende Aanbidding. Uiteindelijktrok ‘thuis’ haar. In Milheeze woonde ze aanvan-kelijk nog met vijf zusters samenin het klooster. Toen die waren vertrokken, ging ze over naar eenappartement. ,,Dat was wel wen-nen in het begin, dan ben je alleen.Maar ik had mijn hobby’s kant-klossen en kantbreien, wat ik nogsteeds graag doe en mijn bezighe-den in de kerk tot enkele jaren te-rug.” Zuster Adelberta zal Milheezegaan missen, maar ze kijkt er ooknaar uit om haar laatste jaren methaar medezusters door te brengen.,,Hier zit ik veel alleen, vooral indeze coronatijd. Al heb ik veellieve mensen die me bezoeken eniets voor me doen; die ga ik zekermissen.” Ze hoopt weer wat vaker een

heilige mis bij te kunnen wonen.

 

,,Dat is nu een groot gemis. Hier in de kerk is tegenwoordig maar om

 

de zoveel weken een kerkdienst en

 

in het donker durf ik daar met mijn scootmobiel niet meer naar

toe te rijden.” 

Mijn computer gaat wel mee; ik zitelke week te skypenmet mijn zus inCanada

 

 Übersetzung

Letzte Nonne zurück zum Mutterhaus

 

Schwester Adelberta verlässt Milheeze

Lange Zeit ist sie alleine zurechtgekommen, doch nun muss Schwester Adelberta ihr Dorf loslassen. Im April kehrt sie in das Mutterhaus zurück.

 

Von unserer Korrespondentin Jeanne van Ansem


 Schwester Adelberta mag fast 93 Jahre alt sein, aber das hat nichts zu bedeuten. Sie klöppelt immer noch, sie skyped wöchentlich mit ihrer Schwester in Kanada und sie würde liebend gerne wieder in die Kirche gehen. Doch die Gesundheit der letzten Nonne von Milheeze beginnt zu leiden.

Deshalb ist sie gewissermaßen gezwungen, in das Mutterhaus in Tegelen umzuziehen, wo sie vor siebzig Jahren bei den Schwestern Unserer Lieben Frau eintrat. Was schmerzt ist, dass sie das Dorf verlassen muss, in dem sie 1928 als Dina van de Wetering geboren wurde.

Anfang dieses Jahrhunderts hat sie sich auch schon mit diesem Thema beschäftigt, als die anderen Schwestern weggingen und sie als einzige zurückblieb. "Ich hatte hier noch als Küsterin in der Kirche zu tun", sagt sie. "Ich richtete alles her und räumte auf, und dann dachte ich, es sei zu früh, um zum Mutterhaus zurückzukehren." Jetzt bleibt ihr nichts anderes übrig: "Meine Gesundheit verschlechtert sich und ich brauche Hilfe. Ich mag es nicht, von anderen abhängig zu sein."

 

Maria Verkündigung

Im April ist es soweit, nicht früher. "Meinen 93. Geburtstag möchte ich am 25. März zu Maria Verkündigung hier in Milheeze feiern", sagt sie. Sie ist vollauf damit beschäftigt, ihre Sachen in ihrer Wohnung auf der Marialaan zu packen. "Ich nehme nicht alles mit, weil ich dort nicht mehr kochen muss". Auch wenn sie in Limburg eine eigene Küche haben wird. "Mein Rechner wird schon mitkommen; ich skype jede Woche mit meiner Schwester in Kanada."

Im Alter von 22 Jahren flog auch Schwester Adelberta aus, in die entgegengesetzte Richtung, nach Limburg und als Braut Christi. "Ich war die ersten sechs Monate dort als Postulantin. Nach sechs Monaten wurde ich als Novize ausgebildet und eingekleidet. Zwei Jahre später, 1953, habe ich meine Gelübde abgelegt."

 

 

 

 

Altenpflegerin

Danach arbeitete sie als Altenpflegerin in Wessem, Margraten und Helmond. Auch Rom ist auf dieser Liste zu finden. Dort war sie acht Jahre lang bei den Schwestern der Ewigen Anbetung. Schließlich zog es sie "nach Hause".

Zunächst lebte sie mit fünf Schwestern zusammen im Kloster in Milheeze. Als die anderen Schwestern auszogen, zog sie in eine Wohnung. "Das war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, dann ist man auf sich alleine gestellt. Aber ich hatte meine Hobbys, Klöppeln und Spitzenstricken, die ich immer noch gerne mache, und bis vor ein paar Jahren meine Aktivitäten in der Kirche."

Schwester Adelberta wird Milheeze vermissen, aber sie freut sich auch darauf, ihre letzten Jahre mit ihrer Mitschwestern zu verbringen. "Hier bin ich viel alleine, besonders in dieser Corona-Zeit, auch wenn ich viele liebe Menschen habe, die mich besuchen und sich um mich kümmern. Ich werde sie bestimmt vermissen."

Sie hofft, wieder öfter die Heilige Messe besuchen zu können. "Das vermisse ich jetzt sehr. Hier in der Kirche gibt es nur noch alle paar Wochen einen Gottesdienst und ich traue mich nicht, nach Einbruch der Dunkelheit mit meinem Elektromobil dorthin zu fahren."