Feier der Ordensjubiläen in Tegelen, Niederlande

 Dit jaar vierde het Nederlandse Religieuze Huis het feest van de jubilaressen op 15 augustus, Maria Hemelvaart.

We hadden we 3 jubilaressen, Zuster Adelberta 70 jaar geprofest, Zuster Anne Maria 65 jaar geprofest en Zuster Sylvia 60 jaar geprofest.

Omdat onze groep zusters steeds kleiner wordt nodigen we sinds een aantal jaren ook onze medewerkers, vrijwilligers en bekenden van de jubilaressen uit.

Dat maakt de feestvreugde alleen maar groter.

De dag begon met een eucharistieviering, waarin de deken van Venlo, Deken Spee, de voorganger was. We hadden mooie feestboekjes gemaakt met liederen die iedereen goed mee kon zingen. De dienst was geweldig.

De deken had een goede preek waarin hij aangaf dat de vraag: ”Waar hebt U mij nodig” de rode draad was die aan het leven van de jubilaressen richting gegeven heeft.

Na de dienst wandelden we naar de refter voor de felicitatie. De jubilaressen werden bij het binnenkomen al klappend begroet.

Na een welkomstlied en het voordragen van een gedicht, kreeg Zuster Paula, onze Provinciale Overste, het woord. De datum van ieders professie was het startpunt voor het persoonlijk woordje dat ze voor iedere jubilares had.

Daarna kregen de bezoekers de kans om de jubilaressen te feliciteren.

Na de felicitatie kregen we drie kwartier tijd voor onszelf zodat alles klaargemaakt kon worden voor de barbecue.

De kok had voortreffelijk gezorgd en ieder genoot met volle teugen.

Om een uur of half vier begonnen de eerste gasten te vertrekken.